Thursday, March 25, 2010

The Plain Truth About South Africa

 • SAmizdat
  Die polities-inkorrekte feite
 • Plaasmoorde
  Hierdie blog poog om 'n kroniek te wees van die ekstreme geweld en geheime volksmoord wat gepleeg word teen die Europese minderheidsgroep van Suid-Afrika.
  Tien duisende Europeërs is alreeds vermoor sedert 1994, gepleeg gedurende geweldadige rasse-haat aanvalle wat deur sy stilswye deur die regering goedgekeur word.
  Brutale marteling en verkragting is volop en nie eers jonk of oud word gespaar nie.
 • Farm Murders
  This blog attempts to chronicle the extreme violence and secret genocide being committed against the European minority of South Africa.
  Tens of thousands of Europeans have been murdered since 1994 during violent racial hate crimes that are condoned by the government.
  Brutal torture and rape is common and not even the young or elderly are spared.
 • Plaasmoorde Wordpress Blog
  Hierdie blog poog om 'n kroniek te wees van die ekstreme geweld en geheime volksmoord wat gepleeg word teen die Europese minderheidsgroep van Suid-Afrika.
  Tien duisende Europeërs is alreeds vermoor sedert 1994, gepleeg gedurende geweldadige rasse-haat aanvalle wat deur sy stilswye deur die regering goedgekeur word.
  Brutale marteling en verkragting is volop en nie eers jonk of oud word gespaar nie.
 • Farm Murders Wordpress Blog
  This blog attempts to chronicle the extreme violence and secret genocide being committed against the European minority of South Africa.
  Tens of thousands of Europeans have been murdered since 1994 during violent racial hate crimes that are condoned by the government.
  Brutal torture and rape is common and not even the young or elderly are spared.
 • I Luv SA
  I love South Africa but I hate my government
 • Perspektief
  Perspektief blog deur Vlad du Plessis
 • South Africa P.I.G.
  Politically incorrect news about South Africa

No comments: